YFU Bulgaria – Make The World Your Home

Има неща, които са ти дадени по рождение. Други - като твоето самочувствие, твоята индивидуалност и гледна точка - предстои да откриеш. От 1951 YFU помага на ученици от целия свят да намерят себе си, да разширят своя свят и да намерят хиляди нови възможности чрез обучение в друга държава.
 

Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, състояща се от 55+ държави - партньори и на над 70.000 добороволци на шест континента. Като лидер в междукултурния обмен и образователните програми за повече от 60 години, YFU изпраща ученици по цял свят и обогатява живота на повече от 270.000 деца, техните семейства, училища и приятели.

 
ОНЛАЙН ИНФО СРЕЩИ (1)
YFU_Icons_StudyAbroad_full_rgbBG
YFU_Icons_HostFamilies_full_rgbBG
YFU_Icons_Volunteers_full_rgbBG
parallax background
НАЙ-ПОСЕЩАВАНИ
Study in France
Study in Germany (2)
Study in Belgium-Wallonia
Study in Switzerland
ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕВРОПА
Study in Austria
Study in Italy
Study in Hungary
Study in Finland
ВЪЗМОЖНОСТИ ПО СВЕТА
Study in Ecuador
Study in the USA
Study in China
Study in Australia
Make The World Your Home
... И ОЩЕ НАД 20 ДЪРЖАВИ НА 6 КОНТИНЕНТА
 
 

Приемни и изпращащи обменни програми за ученици между 14 и 17 години: една учебна година в чужбина, семестриална или лятна програма.

YFU е символ на междукултурно разбирателство, учене през целия живот, глобална компетентност, взаимно уважение и социална отговорност, чрез нашите образователни обмени за поколения младежи, семейства, общества, подкрепяни от отдадени доброволци и професионален екип. Глобалната мрежа на YFU, съставена от над 50 различни държави, е обединена от вярата, че пълното потапяне в нова култура е най-ефективният начин да се придобият умения, необходими за успех във все по-мултикултурно, взаимносвързано и конкурентно глобално общество. Youth For Understanding (Младеж за разбирателство) - YFU е неправителствена организация, отвърдена като доверен лидер за междукултурни програми за обмен на ученици, благодарение на своята ангажираност към сигурността, репутация за качество и изключителни услуги в подрепа на своите ученици. Повече от 270 хиляди ученици и техните приемни семейства са изжвели тяхната чудесна обемнна година с YFU.

 
Apply Now